16. novembra 2015

Kontinuita premien 7

MUZIKOLOGICKÝ SEMINÁR, 23. november 2015
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UKF V NITRE
SLOVENSKÁ MUZIKOLOGICKÁ ASOCIÁCIA
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
VENOVANÝ 50. VÝROČIU ZALOŽENIA EXS V BRATISLAVE

…viac