27. apríla 2018

Kontakt

MultiArt, o. z.
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
IČO: 42445582 / DIČ: 2120184231

Číslo účtu: 294 500 4042/1100
IBAN: SK15 1100 0000 0029 4500 4042
SWIFT: TATR SK BX