29. mája 2016

Folklórne klenoty Slovenska

Cyklus hudobno-slovesných programov, ktorý je koncipovaný ako reprezentatívna prehliadka kultúrneho dedičstva z oblasti folklórnej hudby a literatúry Slovenska.

ORAVA