News

Experimental Studio Bratislava – Genius in the Labyrinth

Hudba nikdy nikoho nezachránila. Mozart to dobre vie. Ukazuje nám ako vyzerá šťastie a núti nás, aby sme naň nezabúdali… Akú váhu má hudba, ktorá neváži nič? V podstate je každá hudba veselá. Aj keď sa rodí zo smútku – pretože ho lieči, pretože ho zmierňuje, pretože ho prekonáva... Zvuky, tóny tu nie sú len na to, aby sa páčili. Ide o jazyk, vedieť rozpovedať všetko, čo nás trápi a zaujíma...
Na počiatku bol oheň, viera a hudba. Tu niekde vzniká dokonalosť a čistota je jej požiadavkou. Stačí uvidieť pokoru, jednoduchosť a všetko zabaliť do veľkodušnosti… Nevyvíjame sa k dokonalosti, k harmonickému začleneniu do rádu prírody a vesmíru. Naším poslaním je chrániť a posilovať ho. Hudba je v tomto zmysle jedinečná a nezastupiteľná. Disponuje ohromným potenciálom tvorivosti a nekonečnou silou zrodu.
MultiArt pripravilo tématický hudobný projekt s názvom Experimental Studio Bratislava – GENIUS IN THE LABYRINTH. Čerpajúc zo skúseností a tradície kompononania "Inej hudby" už viac, ako troch generácií slovenských skladateľov, predkladáme výpoveď skupiny našich tvorcov s cieľom prispieť k tejto nadregionálnej hudobnej téme. Pripravili sme virálny album našej hudby s celosvetovým dosahom na novom pódiu, ktoré voláme internet. Sú určité očakávania, ktoré chceme naplniť v oblasti elektro-akustickej hudby a sónického artu. Ide o výpoveď našich skladateľov, ktorí nosia Mozartovu hudbu v sebe a chcú sa s ňou podeliť.

Diela na albume:
Mirko Krajči - Lacrymosa for violoncello and electronics    
Peter Zagar - Encoded  
Juraj Ďuriš - Leck mich am Arsch, Jonicu!
AidanZaal - Worship The Masters
Rudolf Pepucha - Labyrinth
Peter Machajdík - Moczart Baguettes with Bryndza

Milan Hradil - Mozart Fantasy 1


Projekt podporili:

   

Hudba nikdy nikoho nezachránila. Mozart to dobre vie. Ukazuje nám ako vyzerá šťastie a núti nás, aby sme naň nezabúdali …

Akú váhu má hudba, ktorá neváži nič?

V podstate je každá hudba veselá. Aj keď sa rodí zo smútku – pretože ho lieči, pretože ho zmierňuje, pretože ho prekonáva ...

Zvuky, tóny tu nie sú len na to, aby sa páčili. Ide o jazyk, vedieť rozpovedať všetko, čo nás trápi a zaujíma ... 

Na počiatku bol oheň, viera a hudba. Tu niekde vzniká dokonalosť a čistota je jej požiadavkou. Stačí uvidieť pokoru, jednoduchosť a všetko zabaliť do veľkodušnosti … 

Nevyvíjame sa k dokonalosti, k harmonickému začleneniu do rádu prírody a vesmíru. Naším poslaním je chrániť a posilovať ho.

Hudba je vtomto zmysle jedinečná a nezastupiteľná. Disponuje ohromným potenciálom tvorivosti a nekonečnou silou zrodu.

 

Experimentálne štúdio Bratislava pripravilo tématický  hudobný projekt s názvom VIVAT MOZART. Čerpajúc zo skúdeností a tradície kompononania "Inej hudby" už viac, ako troch generácií slovenských skladateľov, predkladáme výpoveď skupiny našich tvorcov s cieľom prispieť k tejto nadregionálnej hudobnej téme. Pripravili sme virálny projekt našej hudby s celosvetovým dosahom na novom pódiu, ktoré voláme internet. 

Sú určité očakávania, ktoré chceme naplniť v oblasti elektro-akustickej hudby a sónického artu. Ide o výpoveď našich skladateľov, ktorí nosia Mozartovu hudbu v sebe a chcú sa s ňou podeliť.