O nás

Go to MultiArt

MultiArt

je občianske združenie, ktoré podporuje rozvoj súčasného umenia, vytvára podmienky pre činnosť umelcov a interpretov a pre realizáciu spoločných projektov.

Go to Realizujeme

Realizujeme

žánrovo orientované a multimediálne projekty, kultúrne podujatia, súťažné prehliadky a festivaly pre mladých umelcov a interpretov.

Go to Vyvíjame

Vyvíjame

činnosť v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva a realizujeme projekty zamerané na záchranu kultúrneho dedičstva.

Go to Pokračujeme

Pokračujeme

v tradícii medzinárodne uznávaného štúdia – Experimentálne štúdio Bratislava a prostredníctvom projektu sonicART šírime jeho historický odkaz a realizujeme nové projekty v oblasti experimentálnej tvorby.

NAŠE PROJEKTY

Najnovšie projekty